Daglig rutine – forsiden

Daglig rutine – forsiden

På forsiden ses en liste over dagens reservationer. Der kan forekomme reservationer fra andre dage i nogle situationer. Dem gennemgår vi her.

Når man starter en frisk dag, er alle bookinger som regel enten med grøn baggrund eller hvid baggrund. En booking er grøn, når det er en ny booking. Når man har haft den åben (trykket på knappen med øjet og bookingnr), bliver den hvid.

Hvis bordene ikke er klargjort, skal de klargøres – tryk enten klargør ud for bookingen eller klargør alle bookinger med knappen nederst på siden.

Når folk ankommer, trykkes “Ankom” ud for reservationen.

Når folk går igen, trykkes på “Klargør”.

Hvis folk ikke kommer til tiden, ændres knappen “Slet” til “No show”. Hvis man trykker på denne, bliver bookingen slettet, og samtidig tilføjes et notat til den persons historik, således at man i fremtiden kan se det, hvis en person tidligere har reserveret uden at møde op.

Historik kan ses ved at klikke på person-ikonet i kolonnen “Navn”.

Hvis linjen er rød, kan det skyldes: Reservationen er en gammel fra en tidligere dag, der ikke er blevet klargjort eller ikke er blevet markeret som “No show”. Så kan man trykke “Klargør”, hvorved den burde forsvinde.

En anden grund til en rød linje kan være, at det bord, bookingen er tildelt, er ændret efter bookingen er lavet. Det kan være, at det er blevet slettet eller har fået ændret kapacitet mm. Hvis dette er tilfældet, kan man klikke på knappen med booking-nummer og tildele et nyt bord til bookingen.

Hvis en booking ikke kan ankommes, og der er et rødt nummer i kolonnen “Bord” betyder det, at der er lavet to bookinger på samme tid på samme bord (hvis fx. der er lavet online booking og nogen har ringet ind el.lign.). Her kan man også trykke på knappen med booking-nummer og ændre bordet på en af bookingerne.