Opsætning af bordagenten

Opsætning af bordagenten

Mange indstillinger styres via “Opsætning af Bordagenten”

Det kræver administrator rettigheder at redigere dette.

Øverst til højre for restaurantnavn, klik på tandhjulet og vælg “Administrator”.

I første kolonne under “Indstillinger” findes “Opsætning af bordagenten”. Her er mange forskellige indstillinger.

  • Man kan vælge om, om det er relevant for folk at vælge hvor mange børn, der er reserveret til, og vælge om man vil se feltet
  • Man kan vælge, hvorvidt det er nødvendigt for restaurantens ansatte at notere deres initialer, når de bruger bordagenten, og om hvorvidt der skal bruges initialer, hvis man foretager ændringer af en booking i backend.
  • Man kan indstille kommentarer, der vises forskellige steder i systemet.
  • Man kan vælge hvorvidt gæsten skal se sluttidspunktet.
  • Man kan vælge, hvor lang tid man skal bruge til at klargøre bordet mellem to reservationer.
  • Man kan vælge, hvorvidt man ønsker at bruge optimeret booking, og hvor kort sådan en booking må være.
  • Nederst kan man ændre sit logo